Következő alkalmunk április 3. szerdáján kerül megrendezésre.

 • Az ÉrMe Junior Klubról

  Az Érme Junior Klub az ÉrMe Üzleti Hálózat iránt érdeklődő, vállalkozó kedvű fiatalok (17. életévtől) számára létrehozott klub, melynek fő törekvése:

  Olyan hiteles és megbízható fiatal felnőttekből álló közösség létrehozása, akik üzleti és szellemi értékek megteremtése céljából működnek együtt, az egyéni és a közös siker elérése érdekében.
  Az ÉrMe Junior Klub – ÉrMe Junior Program néven – 2009 őszén látott napvilágot, majd a 2011-es évtől a klub életében és vezetőségében bekövetkezett változásoknak köszönhetően megújult programmal és ÉrMe Junior Klub néven folytatja tevékenységét.

  A névben bekövetkezett változtatásra azért volt szükség, hogy a klub az ÉrMe Üzleti Hálózat rendszerébe (elnevezés tekintetében) is jobban illeszkedjen, valamint azért, mert a klub új vezetősége által elfogadott Statútum és Program nem kizárólag „képzésen alapuló szemléletet" rögzítenek, hanem – a tapasztalatszerzésen túl – lehetőséget kínálnak az érdeklődőfiatalok számára a szabadidejük hasznos és tartalmas eltöltésére, ami a klub életének keretein belül lehetséges. A klub minden tevékenysége az ÉrMe Üzleti Hálózattal fennálló szoros együttműködésen alapszik, így az ÉrMe Üzleti Hálózat programjain, azok megszervezésében is tevékenyen részt veszünk. Összejöveteleinket havi rendszerességgel tartjuk, ahova szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 • Miért érdemes csatlakozni?

  Mert itt:

  • tagja lehetsz egy közösségnek, ahova a vállalkozó kedvű, ÉrMe iránt érdeklődő fiatalok járnak;
  • lehetőséged van az idő előtti tapasztalatszerzésre a munka és a piac világát illetően;
  • elsajátíthatod a biztos mozgást társadalmi és közösségi téren;
  • társadalmilag hasznos tevékenységet végezhetsz;
  • megismerheted a keresztény üzleti etikát és értékrendszert, hogy majd az üzleti életben is megfelelő irányba növekedhess;
  • segítséget és támogatást kapsz a karriertervezésben, valamint abban, hogy munkahelyet vagy gyakornoki állást szerezz;
  • lehetőséged van arra, hogy szabadidődet végre hasznosan töltsd el!

 • Szabályzat

  ÉRME JUNIOR KLUB ALAPTÉTELEK (STATUTUM/SZABÁLYZAT)

  I. Az Érme Junior Klub
  1.1 Céljaink:
  Olyan hiteles és megbízható fiatal felnőttekből álló közösség létrehozása, akik üzleti és szellemi értékek megteremtése céljából működnek együtt, az egyéni és a közös siker elérése érdekében.
  Mi az ÉrMe Junior Klub tagjai az ÉrMe Üzleti Hálózattal együttműködve, közösen sikeresnek tartjuk azt, aki:
  - társadalmilag hasznos tevékenységet végez;
  - szervezetének fejlődése fenntartható;
  - megbízhatóan gondoskodik másokról;
  - hosszú távú anyagi biztonságot tud teremteni;
  - tevékenysége szakmáján belül is elismerést vált ki;
  - stabilan, megbízhatóan működik.

  1.2 Céljaink megvalósítása:
  Céljaink eléréséhez fejlesztjük azon tudásunkat és képességeinket, amelyek révén egy magabiztosabb, tervezettebb életpályát tudunk felépíteni szakmai és emberi területen egyaránt. Ebben segítjük egymást tapasztalataink, szakmai tudásunk és értékes információink átadásával. Továbbá igyekszünk fokozatosan kapcsolatot kiépíteni a gazdasági élet ÉRME hálózaton belüli és kívüli szereplőivel a gyakorlati ismeretek megszerzése és továbbadása céljából.

  1.3 Tagok:
  - Az ÉrMe Junior Klub tagjai olyan fiatalok, akik az egyéni fejlődés mellett fontosnak tartják a közösségben való együttműködést is.
  - A tagok felvétele a fenti értékeket figyelembe véve meghívásos alapon történik. A meghívó tag a meghívott új tagért személyes felelősséggel tartozik.
  - Legyen egy hely, szervezet, közösség, ahova az ÉrMe iránt érdeklődő fiatalok tudnak csatlakozni, és amely az üzleti világhoz is közelebb segíti őket.

  1.4 Az Érme Junior Klub Vezetése:
  - Az Érme Junior Klub vezetőségének feladata az Érme Hálózattal való kapcsolattartás és a Klub életének szervezése.
  - A Klub vezetését egy 8 főből álló Döntéshozó Testület alkotja
  - A Döntéshozó Testület döntéseit konszenzusra törekedve, egyszerű többséggel hozza.

  1.5 A Klub kapcsolódás az Érme Üzleti Hálózathoz:
  - Az ÉrMe Üzleti Hálózattal egy kölcsönösen előnyös mentori program létrehozása és fenntartása.
  - Az ÉrMe Üzleti Hálózat utánpótlásának kinevelése.
  - Az ÉrMe Üzleti Hálózat programjaiban alkalmankénti segítségnyújtás. (Lovasnap, Árverés, stb)

  1.6 A Klub összejövetelei:
  - Az összejövetelek tervezett időpontja, havi rendszerességgel kerül megszervezésre, kivéve a nyári időszak.
  - További lehetséges összejöveteli alkalmak az Érme Üzleti Hálózat által szervezett programok, valamint összejövetelek.

  II. AZ Érme Junior Klub Programja
  2.1 Programjaink célja – biztos mozgás társadalmi, közösségi téren:
  - Az ÉrMe különböző helyein (szervezeteiben) tevékenyen jelen lévő, elkötelezett fiatalok kerüljenek ki a Junior Klubból.
  - A résztvevők kellő időben megismerjék a munka és a piac világát.
  - Segíteni a résztvevőket abban, hogy az üzleti élet különböző területein egyenrangú partnerként tekintsenek egymásra.
  - A programban résztvevők egymással való megismertetése és közösséggé alakítása, szakmától és végzettségtől függetlenül.
  - A résztvevők céltudatos, önmagukkal tisztában lévő álláskeresőként is fel tudjanak lépni.

  2.2 Programjaink célja – a tanulás:
  - Tapasztalatszerzés (szakmai, vezetői, szervezői).
  - Munkahely vagy gyakornoki állásszerzésben való segítség, támogatás.
  - Karriertervezésben való segítség, támogatás.
  - Értékrend alapú kapcsolatrendszer építése, fejlesztése.
  - Együttműködés (üzleti, szakmai és közösségi területen).
  - Szakmai ötletek, fortélyok megismerése.
  - Tapasztalat és információcsere, -gyűjtés.

 • Mentor program

  Később...